نیازمندی های صنعت ساخت و ساز
نیازمندی های صنعت ساخت و ساز

بلوک سبک (10 – 15 – 20)

بلوک سبک
بلوک سبک (10 – 15 – 20)

بلوک سبک

بلوک های سبک : این نام به گروهی از محصولات قابل استفاده در دیوارها اطلاق می شود که برای تولید آنها به جای شن و ماسه از دانه های سبک استفاده می شود. انواع بلوکهای سبک از لحاظ نوع مواد تشکیل دهنده و همینطور ابعاد بلوک دارای انواع گوناگونی می باشند که این عامل می‌تواند یکی از شرایط تاثیر گذاری بر قیمت بلوک نیز باشد همینطور هر یک از انواع بلوک های سبک بسته به شکل ابعاد بلوک می تواند دارای کاربردهای گوناگونی نیز باشد ما در بخش اول این مقاله ابتدا در خصوص انواع مختلف بلوک های سبک صحبت خواهیم کرد و سپس در خصوص ابعاد بلوک ، قیمت بلوک و کاربرد بلوک های مختلف توضیحاتی خواهیم داد .

انواع بلوک سبک : بلوک های سبک میتوانند به صورت های مختلفی تقسیم بندی شوند که یکی از این روش ها تقسیم بندی بر اساس نوع مواد تشکیل دهنده می باشد. از این منظر بلوک های سبک به دو دسته کلی شامل بلوک های سبک دانه سبک و بلوک های سبک غیر دانه ای سبک تقسیم می‌شوند. بلوک سبک دانه سبک به دو دسته کلی شامل بلوکهای سبک حاوی پوکه های صنعتی و بلوک های سبک حاوی پوکه های معدنی قابل تقسیم می باشند .

همچنین در مورد بلوک های سبک غیر دانه ای سبک میتوان آنها را به دو دسته بلوک های سبک گازی اتوکلاو شده و بلوک های سبک گازی غیر اتوکلاو شده تقسیم نمود. همچنین می شود از منظر دیگری بلوک ها را تقسیم بندی نمود که ان روش تقسیم بندی بر اساس محل مصرف یا کاربرد می باشد به عنوان مثال در این روش انواع بلوک ها به سه دسته بلوکهای دیواری ، بلوکهای تیغه‌ای و بلوکهای سقفی تقسیم می شوند که باز هر یک از این گروه ها میتوانند نسبت به ضخامت و عرض دیوار به زیر گروه های بلوکهای دیواری ۲۰ سانتی، بلوک های دیواری ۱۵ سانتی تقسیم شوند.

همچنین میتوان ضخامت های دیگری را نیز در بین این دو گروه دسته بندی نمود .در خصوص بلوکهای تیغه ای عمدتاً بلوکهای تیغه ای ۱۰ و بلوک های تیغه ای ۱۲ و بلوکهای تیغه ای ۸ همینطور ضخامت های دیگر نیز قابل تقسیم بندی می باشد . درخصوص بلوکهای سقفی نیز میتوان بلوکهای سقفی ۲۰ و بلوک های سقفی ۲۵ و بلوکهای سقفی ۳۰ را در این تقسیم بندی لحاظ نمود .

از منظر دیگری نیز می توان بلوک ها رو تقسیم نمود و آن بلوک های سبک دوجداره و بلوک های سبک چند جداره می باشد. همچنین میتوان از لحاظ سازه‌ای بودن و یا غیر سازه ای بودن بلوکهای سبک را به دو دسته بزرگ تقسیم بندی نمود بنابراین انواع بلوک با توجه به ماهیت تقسیم بندی میتوانند نام ها و اشکال متفاوتی را داشته باشند ولی آنچه که که ما در این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت بلوک های سبک دانه سبک معدنی می باشد که البته در یک تقسیم بندی دقیق تر میتوان همین نوع را به دو گروه بلوک های دانه سبک معدنی پامیس و بلوکهای دانه سبک معدنی اسکوریا تقسیم بندی نمود.

ابعاد بلوک سبک : در خصوص ابعاد بلوک نیز روش‌های متعددی وجود دارد ابعاد بلوک می تواند بر اساس عرض دیوار تقسیم بندی شود. این تقسیم بندی شامل بلوکهای ۱۰ بلوکهای ۱۲ بلوکهای ۱۵ بلوکهای ۱۷ و بلوک های ۲۰ میشود.  معمولاً در این نوع تقسیم بندی ارتفاع بلوک ها ۲۰ سانتی متر بوده ولی طول آنها می‌تواند متغیر بوده و از طول ۴۰ سانتی متر تا ۵۰ سانتیمتر متغیر باشد.

قیمت بلوک سبک : قیمت ، یکی از روش های تقسیم بندی انواع بلوک ها می باشد  که متاثر از عوامل زیادی است و در راس آن ها قیمت مواد اولیه قرار دارد و همینطور یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بلوک مقدار مواد اولیه مصرفی برای رسیدن به یک حداقل استاندارد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ می باشد چنانچه در استاندارد ذکر شده حداقل مقاومت فشاری و محدوده های وزن مخصوصی به طور کامل تعریف شده است . در خصوص قیمت بلوک همچنین مقدار پرداخت کرایه حمل مواد اولیه  یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بلوک تلقی می شود .  در یک تقسیم بندی جامع قیمت بلوک های سبک بتنی متاثر از عوامل زیر می باشد:

مواد اولیه

نوع و مقدار مصرف هر یک از انواع مواد اولیه

دوری یا نزدیکی معادن تا محل تولید

رعایت و یا عدم رعایت استانداردها

در مورد بند آخر باید اشاره نمود که استفاده صحیح و یا ناصحیح از انواع مواد اولیه منجر به تولید محصول استاندارد و یا غیر استاندارد می شود به عنوان مثال در بلوک سبک غیر استاندارد مقدار مصرف سیمان  کمتر می باشد همینطور میزان فشردگی بلوک کمتر از بلوک استاندارد انجام میشود که همه این عوامل منجر به قیمت کمتر خواهد شد و البته در این وضعیت محصول تولید شده قطعاً یک محصول استاندارد و قابل استفاده نخواهد بود.

استفاده از برخی از افزودنی ها سبب ایجاد تغییرات در قیمت بلوک میشود یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در قیمت بلوک سبک تکنولوژی مورد استفاده و هزینه های سربار ناشی از آن می باشد  . هزینه های تولید که شامل دستمزد نیروی انسانی ، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه می باشد از عوامل موثر در قیمت بلوک می باشد. هزینه های سربار بخش دیگری از هزینه هایی است که سبب تغییرات در قیمت بلوک سبک خواهد شد.

اکنون که در خصوص انواع بلوک سبک ، ابعاد بلوک سبک و قیمت بلوک سبک صحبت شد لازم است تا مختصری در ارتباط با کاربرد هریک از انواع ذکر شده توضیح داده شود.بلوک های سبک عمدتاً به عنوان جایگزین های مناسبی در دیوارهای پیرامونی و داخلی ساختمان کاربرد دارند .

این نوع ساختمانها می توانند از ساختمان یک طبقه تا ساختمان های مرتفع را شامل شوند همچنین این بسته به نوع کاربری از انواع کاربری های مسکونی گرفته تا اداری-تجاری آموزشی درمانی سیاحتی نظامی و انواع مختلف کاربردها را شامل شود در یک تقسیم بندی دیگر و بر اساس یک معیار متفاوت می توان ساختمان ها را به دو گروه ساختمان های با استفاده مداوم و ساختمانهای با استفاده غیر مداوم تقسیم بندی نمود.

قطعاً بسته به هر یک از روش های تقسیم بندی کاربرد بلوک های سبک بتنی معیار متفاوتی نیز برای آن تقسیم بندی ارائه خواهد شد ولی به طور عمومی بلوکهای سبک را به بلوک های تیغه ای در ضخامت های ۱۰و  ۸ برای استفاده در دیوارهای داخلی ساختمان و بلوک های دیواری در ضخامت های ۱۵،  ۱۷ و ۲۰ برای استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان تقسیم بندی می کنیم که  بنا به هرکدام از معیارهای تقسیم بندی ویژگی های متفاوتی نیز از محصولات طراحی شده  انتظار می‌رود.

در دیوارهای پیرامونی ضخامت بیشتر سبب افزایش مقاومت حرارتی و مقاومت صوتی و آسایش حرارتی خواهد شد.  در دیوارهای داخلی عمدتاً چنین انتظاری از محصولات نمی رود و بیشتر بلوکهای سبک نقش جداکننده را دارند یکی از موضوعاتی که به تازگی جزو کاربردهای انواع بلوکهای سبک معرفی شده است نقش پدافندی غیر عامل بودن آن می باشد به این مفهوم که از این محصول در مواقع لزوم می‌توان به عنوان سنگر و پناهگاه استفاده نمود و بر اساس نتایج آزمایشاتی که در سازمان‌های تحقیقاتی  نظامی انجام شده است میزان پیشروی گلوله و تجهیزات مخرب نظامی در این محصول بسیار کمتر از محصولات مشابه می باشد.

همچنین نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که محصولات بلوک سبک که با استفاده از دانه های سبک تولید شده‌اند می‌توانند در جذب اشعه رادیو اکتیو بسیار موثرتر از سایر محصولات عمل نمایند و لذا در ساخت پناهگاه های هسته‌ای نیز از این محصولات می توان استفاده نمود.

یکی از کاربردهای کمتر شناخته شده انواع بلوک های سبک بتنی و استفاده از آنها به عنوان دیوار حائل در تونل های زیرزمینی می باشد به نحوی که از این محصول به عنوان یک قالب جهت بتن ریزی پشت آن و جلوگیری از ریزش دیوار تونل استفاده می شود که در این خصوص تجربیات متعددی در ساخت تونل های مترو در دنیا وجود دارد.

بدون شک کاربرد انواع بلوک های سبک محدود به موارد اشاره شده فوق نبوده و می تواند موارد بسیار بیشتری را شامل شود که البته لازمه آن مطالعه، تحقیق ، استفاده و تجربه گری در زمینه های مختلف می باشد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. Get 450+ Extra Daily Visitors and 3X Your Profits

  “How can I get more traffic to my site?”
  People ask me this question all the time.
  Truth be told, ranking on Google is getting *harder*,
  because everyone and their grandma is targeting
  the same keywords.
  My friend George and his team just released a new
  SEO WordPress plugin that fixes this problem.
  It ranks your site higher in Google, without you
  creating more content or building backlinks.

  Check it out here ==> https://bit.ly/39swbCx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.